Ordinær generalforsamling

Roskilde den 12. marts 2019

 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen for børn med angst.

Generalforsamlingen afholdes

mandag den 8. april kl. 19.00-20.00

Frivilligcentret

Jernbanegade 21 A

4000 Roskilde

Før generalforsamlingen inviterer bestyrelsen på fællesspisning kl.18.30, hvor det vil være muligt at få gode råd og vejledning i forhold til, at være forældre til et barn med angst og bekymringer.

Dagsordenen ifølge vedtægterne for den ordinære generalforsamling:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Godkendelse af dagsorden
 5. Formandens beretning
 6. Regnskabsaflæggelse
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Fastsættelse af kontingent
 9. Godkendelse af budget
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
 11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
 12. Valg af IT-ansvarlig for hjemmesiden
 13. Eventuelt

 

Tilmelding til fællesspisning på mail mia@boernemedangst.dk

Forslag til vedtægts ændringer

 1. Navn og hjemsted

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for børn med angst

Stk.2. Foreningen har hjemstavn i Roskilde Kommune

Forslag til ændring

Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for børn med angst. Foreningen blev stiftet den 11. april 2015.

Stk.2. Foreningen for børn med angst er en selvstændig foreningen under SIND.

Stk.3. Foreningen har hjemstavn i Roskilde Kommune.

_________________________________________________________________________

 1. Formål

Stk. 1

Formålet med at skabe en forening er at hjælpe børn med angst. At hjælpe nye som gamle forældre til børn med angst til at få en lettere vej gennem det etablerede system. At børn og forældre altid kan finde hjælp og støtte, dette skal ske via foreningens websites

Forslag til ændring

 1. Formål

Stk. 1 Formålet med Foreningen er at hjælpe børn med angst og deres forældre, til at få en lettere vej gennem det etablerede system. Foreningen vil arbejde for at sikre at børn og forældre altid kan finde hjælp og støtte, blandt andet ved hjælp af information på foreningens website.

Stk. 2 Foreningen vil arbejde for at få skabt forståelse og tolerance for børn med angst og deres forældre/pårørende.

 

 1. Foreningens dagligledelse

Ny

Stk. 6 Bestyrelsen kan til medlemmer af foreningens daglige ledelse yde en godtgørelse til dækning af eventuelt indtægtstab m.m..

__________________________________________________________________________

 1. Økonomi, regnskab og revision

Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Forslag til ændring

Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kasseren.

__________________________________________________________________________

 1. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Forslag til ændring

Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling.

_________________________________________________________________________

 1. Datering

Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. april 2015, med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. januar 2017.

 

Forslag til ændring

 1. Datering fjernes helt fra vedtægterne