Kalender

Kalender

< 2019 >
april
«
»
 • 08
  08.april.mandag

  19:00 -20:00
  2019.04.08

  Roskilde den 12. marts 2019

   

  Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Foreningen for børn med angst.

  Generalforsamlingen afholdes

  mandag den 8. april kl. 19.00-20.00

  Frivilligcentret

  Jernbanegade 21 A

  4000 Roskilde

  Før generalforsamlingen inviterer bestyrelsen på fællesspisning kl.18.30, hvor det vil være muligt at få gode råd og vejledning i forhold til, at være forældre til et barn med angst og bekymringer.

  Dagsordenen ifølge vedtægterne for den ordinære generalforsamling:

  1. Valg af stemmetællere
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Godkendelse af dagsorden
  5. Formandens beretning
  6. Regnskabsaflæggelse
  7. Behandling af indkomne forslag
  8. Fastsættelse af kontingent
  9. Godkendelse af budget
  10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
  11. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  12. Valg af IT-ansvarlig for hjemmesiden
  13. Eventuelt

   

  Tilmelding til fællesspisning på mail mia@boernemedangst.dk

  Forslag til vedtægts ændringer

  1. Navn og hjemsted

  Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for børn med angst

  Stk.2. Foreningen har hjemstavn i Roskilde Kommune

  Forslag til ændring

  Stk. 1. Foreningens navn er Foreningen for børn med angst. Foreningen blev stiftet den 11. april 2015.

  Stk.2. Foreningen for børn med angst er en selvstændig foreningen under SIND.

  Stk.3. Foreningen har hjemstavn i Roskilde Kommune.

  _________________________________________________________________________

  1. Formål

  Stk. 1

  Formålet med at skabe en forening er at hjælpe børn med angst. At hjælpe nye som gamle forældre til børn med angst til at få en lettere vej gennem det etablerede system. At børn og forældre altid kan finde hjælp og støtte, dette skal ske via foreningens websites

  Forslag til ændring

  1. Formål

  Stk. 1 Formålet med Foreningen er at hjælpe børn med angst og deres forældre, til at få en lettere vej gennem det etablerede system. Foreningen vil arbejde for at sikre at børn og forældre altid kan finde hjælp og støtte, blandt andet ved hjælp af information på foreningens website.

  Stk. 2 Foreningen vil arbejde for at få skabt forståelse og tolerance for børn med angst og deres forældre/pårørende.

   

  1. Foreningens dagligledelse

  Ny

  Stk. 6 Bestyrelsen kan til medlemmer af foreningens daglige ledelse yde en godtgørelse til dækning af eventuelt indtægtstab m.m..

  __________________________________________________________________________

  1. Økonomi, regnskab og revision

  Stk. 3. Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

  Forslag til ændring

  Stk. 3 Foreningens regnskab føres af kasseren.

  __________________________________________________________________________

  1. Vedtægtsændringer

  Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

  Forslag til ændring

  Stk. 1. Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal af de fremmødte medlemmer på en generalforsamling.

  _________________________________________________________________________

  1. Datering

  Stk. 1. Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 11. april 2015, med ændringer vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 18. januar 2017.

   

  Forslag til ændring

  1. Datering fjernes helt fra vedtægterne