Hjælp til behandling

Hjælp til behandling

Der findes mange forskellig behandler der reklamerer med at kunne hjælpe børn med angst. Det er vores erfaring at samspillet med behandleren er vigtigt, og at man skal føle sig tryg ved behandlings metoden.

Sundhedsstyrelsen har i 2016 udarbejdet nationale retningslinjer for behandling af børn med angst. De skriver blandt andet: ”Den nye nationale retningslinje stiller blandt andet skarpt på forskellige former af psykoterapeutiske behandlingsprogrammer. En af anbefalingerne er, at kognitive adfærdsterapeutiske behandlingsprogrammer bør tilbydes børn og unge med angst.”

Sundhedsstyrelsen har ligeledes udarbejdet et forløbs program, som beskriver, hvordan indsatsen for børn med angst og/eller depression skal varetages samtidigt og koordineret mellem de forskellige sektorer. Der er fokus på den tidlige forebyggende indsats, som skal forhindre, at barnet/den unge får behov for mere indgribende indsatser.

Du kan læse mere om de nationale retningslinjer og forløbsprogrammet på de link du finder nederst på siden.

Du er altid velkommen til at kontakte foreningen, hvis du har spørgsmål omkring behandling af børn/unge med angst.

https://www.sst.dk/da/nyheder/2016/ny-retningslinje-for-behandling-af-angst-hos-boern-og-unge

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2017/Forl%C3%B8bsprogrammer/Forl%C3%B8bsprogram-for-b%C3%B8rn-og-unge-med-Angst-og-Depression.ashx